مرکز راهنمایی

Hello Braiins Pool!
As you may already know, in July we announced that we would be saying goodbye to the Slush Pool name. Well, the time has come. As of September 14th, our bitcoin mining pool is renamed Braiins Pool. As this is purely a renaming exercise, you do not need to take any action. The pool operations and the team behind the pool remains the same and mining is not affected.

شروع سریع

سوالات عمومی درباره میانینگ
راهنمای BTC و سوالات متداول
راهنمای ZEC و سوالات متداول
خدمات و گزینه‌هایی که ما پیشنهاد می‌کنیم
پیدا کردن بیشترین مشکلات رایج
قوانین و مقررات

امکانات استخر

چطور، چه زمانی و چقدر؟
تمام چیزی که لازم دارید برای مدیریت پروفایل خود بدانید.
کنترل کامل عملیات ماینینگ را بدست آورید.
API و اثبات نرخ‌هش
تمام اطلاعات مهم را در دستان شما.

سایر محصولات

سوالات عمومی در مورد Braiins OS+ & Braiins OS.
سوالات عمومی در مورد Stratum V2
ابزار و داده‌ برای ماینرها
پراکسی تجمیع هش‌ریت