امروزه استخراج بیت کوین یک کار تخصصی است و برای همه سودآور نیست. بنابراین ، ما قویاً هرکسی را که به استخراج علاقه مند است ، تشویق می کنیم که قبل از سرمایه گذاری در این کار ، تحقیق خود و محاسبات لازم را انجام دهد. 

مهمترین عامل البته قیمت برق است. برای اکثر خانوارها ، قیمت ها خیلی زیاد است و استخراج بیت کوین را بی سود می کند. شما می توانید با استفاده از ابزار Cost to Mine 1 BTC ، قیمت برق سرشکن فعلی را برای هر دستگاه ASIC بیت کوین بررسی کنید. برای برآورد سودآوری استخراج خود ، ماشین حساب سودآوری استخراج Bitcoin ما را امتحان کنید.

سوالات مرتبط: