در حال حاضر می توانید Bitcoin و Zcash را در Braiins Pool استخراج کنید.  در حال حاضر ما قصد نداریم از altcoins های دیگر مانند Ethereum (ETH) ، Monero (XMR) ، Litecoin (LTC) ، Dogecoin (DOGE) یا سایر موارد پشتیبانی کنیم.

ما معتقدیم که بیت کوین آینده است و می خواهیم به ساخت آن آینده کمک کنیم.

برای شروع آماده هستید؟ یک حساب در Braiins Pool ایجاد کنید و ماینرهای خود را مطابق با راهنمای ما تنظیم کنید.