رفرال، تقسیم کارمزد توسعه و لیبل اختصاصی

استخر ‌Braiins Pool

متأسفانه ، در حال حاضر برنامه ارجاع اجرا نمی کنیم.  از آنجا که حساب های Braiins Pool رایگان و مستعار هستند ، جلوگیری از سوء استفاده از چنین برنامه ای دشوار است.

نرم افزار Braiins OS+

برنامه مشارکت Braiins (BPP) رابطه سودمند متقابل بین Braiins و شرکت کنندگان BPP را ارائه می دهد.  در حالی که ما یک شبکه گسترده در صنعت استخراج بیت‌کوین داریم ، می دانیم که هنوز فرصتهای بسیاری خارج از حوزه فعلی ما وجود دارد.

معرف

همکاران تجاری از طریق شبکه های گسترده خود به ما ارزش می دهند و می توانند مستقیماً به رشد Braiins و مجموعه محصولات ما کمک کنند.  در عوض، Braiins مشوق های مالی را به صورت هش ریت (به عنوان مثال تقسیم devfee) ارائه می دهد که به شرکت کنندگان در درامد بیت کوین پاداش می دهد ، که مقدار آن مستقیماً با حجم هش ریت دریافت شده از شرکت کننده مرتبط است.

لیبل اختصاصی

همکاران Braiins همچنین می توانند فریم ویر ما ،+Braiins OS را برچسب بزنند و آن را به شبکه خود ارائه دهند.  بدون داشتن منابع توسعه گسترده مورد نیاز برای ساخت آن ، از مزایای اجرای فریم ویر تیونینگ برنددار خود لذت ببرید.  تخصص ما به تخصص شما تبدیل می شود.

مزایای استخر

شرکت کنندگان BPP همچنین اگر با  ‌Braiins Pool استخراج کنند ، تشویق هایی را به صورت کاهش هزینه های استخر استخراج دریافت می‌کنندی