NiceHash سکویی است که می توانید هش ریتی را که می توانید از آن استفاده کنید خریداری کنید و در استخر ما برای استخراج استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر “استخراج ابری چیست؟” را ببینید.

بله ، Braiins Pool با سرویس های NiceHash سازگار است ، به این معنی که می توانید هش ریت خریداری شده در Hash Nice را به Braiins Pool ارسال کنید. با این حال ، ما نمی توانیم سازگاری بدون توقف را تضمین کنیم زیرا NiceHash توسط شخص ثالث دیگری اداره می شود.

در صورت نیاز به کمک با ما تماس بگیرید.