هش ریت (Hashrate) مقدارهش محاسبه شده در ثانیه توسط دستگاه استخراج شما است. شما می‌توانید دستگاه‌های استخراج خود را در داشبورد Braiins Pool خود مشاهده کنید. تفاوتی بین هش‌ریت اسمی نشان داده شده در دستگاه استخراج شما و هش‌ریت موثر نشان داده شده در داشبورد Braiins Pool شما وجود دارد. برای شما مهم است که تفاوت این دو را درک کنید.

هش‌ریت اسمی

هش‌ریت اسمی ۱ تراهش بر ثانیه به این معنی است که دستگاه شما قادر به محاسبه 1 تریلیون هش در ثانیه است  — صرف نظر از اینکه آیا آنها با معیارهای اضافی مانند رسیدن به یک هدف با سختی مشخص مطابقت دارند.

هش‌ریت موثر (نمایش داده شده در Dashboard)

 

هش‌ریت موثر (نمایش داده شده در چارت بالا) بر اساس هش‌های ارسال شده توسط دستگاه شما به استخر ما محاسبه می شود.  فقط بخش کوچکی از هش‌های تولید شده توسط دستگاه های شما ارسال می‌شود. زیرا باید با معیارهای خاصی را که استخر تعیین می‌کند، متناسب باشند (رجوع کنید به: سهم‌ها).

در بیشتر مواقع ، هش‌ریت موثر تا حدودی کمتر از هش‌ریت اسمی خواهد بود. به این دلیل که هش‌ریت موثر شما به "شانس" دستگاه استخراج شما (به عنوان مثال واریانس تولید سهام قابل ارائه به استخر) و کیفیت (پایداری) ارتباط اینترنت شما با سرور استخر بستگی دارد. اگر مشکلات ارتباطی با استخر را تجربه کرده باشید، هش‌ریت موثر شما کمتر از هش‌ریت اسمی در آن بازه زمانی خواهد بود.

گاهی اوقات، می توانید خوش شانس تر باشید و هش معتبر بیشتری نسبت به حد معمول پیدا کنید. این همان چیزی است که هش‌ریت موثر کمی بالاتر می‌دهد.

هش ریت امتیازدهی

امتیازدهی به هش‌ریت مقداری است که از هش‌ریت موثر بدست می‌آید. شما می توانید هش‌ریت امتیازدهی را به عنوان یک میانگین متحرک و نمایی از نرخ هش موثر تلقی کنید. این مقدار برای محاسبه پاداش  در سیستم پاداش برپایه امتیاز ضروری است.