بلوک یتیم (بلوک A) یک بلوک معتبر است، اما بخشی از بلاکچین نیست.  بلوک یتیم وقتی ایجاد می شود که دو استخراج کننده بلوک معتبری (بلوک A و بلوک B) را همزمان پیدا کنند و هر دو را به شبکه منتقل کنند.

بلوک یتیم (بلوک A) در ابتدا توسط برخی از نود ها پذیرفته می شود (تأیید می شود) (که از نظر جغرافیایی معمولاً به استخراج کننده نزدیکتر است) اما بلوک دیگر (بلوک B) اثبات بیشتری از کار را جمع می کند - توسط گره های بیشتری پذیرفته شده و تبدیل به  یک بلوک والد برای مورد بعدی می‌شود. بلوک یتیم (بلوک A) بعنوان نامعتبر علامت گذاری می شود زیرا بخشی از طولانی ترین زنجیره نیست.  استخراج کنندگان برای چنین بلوکی پاداشی دریافت نمی کنند.