سرورهای Braiins Pool در سراسر جهان واقع شده اند.  برای اتصال بهتر و تأخیر کمتر ، لطفاً به جای آدرس عمومی از یکی از آدرس های خاص مکان استفاده کنید.

سرورها و پورتها

دستگاه های خود را برای شروع استخراج در Braiins Pool تنظیم کنید.
اگر از نسخه Braiins OS+ قدیمی‌تر از 22.08.1 استفاده می‌کنید، آدرس‌های قدیمی slushpool.com را (قرمز) برای اعمال موفقیت‌آمیز 0% هزینه استخراج در Braiins Pool تنظیم کنید. آدرس های قدیمی به طور نامحدود کار می کنند. در غیر این صورت آدرس های جدید braiins.com را تنظیم کنید.

Servers Location

URL

General

stratum+tcp://stratum.braiins.com:3333
stratum+tcp://stratum.slushpool.com:3333

Europe

stratum+tcp://eu.stratum.braiins.com:3333
stratum+tcp://eu.stratum.slushpool.com:3333

USA, East Coast

stratum+tcp://us-east.stratum.braiins.com:3333
stratum+tcp://us-east.stratum.slushpool.com:3333

Brazil, South America

stratum+tcp://br.stratum.braiins.com:3333
stratum+tcp://br.stratum.slushpool.com:3333

Canada

stratum+tcp://ca.stratum.braiins.com:3333
stratum+tcp://ca.stratum.slushpool.com:3333

Singapore, South Asia

stratum+tcp://sg.stratum.braiins.com:3333
stratum+tcp://sg.stratum.slushpool.com:3333

Japan, Pacific

stratum+tcp://jp.stratum.braiins.com:3333
stratum+tcp://jp.stratum.slushpool.com:3333

Russia, Moscow

stratum+tcp://ru-west.stratum.braiins.com:3333
stratum+tcp://ru-west.stratum.slushpool.com:3333

Kazakhstan

stratum+tcp://kz.stratum.braiins.com:3333
stratum+tcp://kz.stratum.slushpool.com:3333

پروتکل Stratum V2

 Stratum V2 پروتکل جدیدی برای استخراج همزمان است که ما با همکاری توسعه دهنده بیت کوین  Matt Corallo توسعه دادیم. این پروتکل کارایی را بهبود می بخشد ، از حملات نوع man-in-the-middle جلوگیری می کند و در نهایت ماینرها را قادر می سازد تا بر روی قالب های بلوک خود کار کنند.

برای راهنمایی در مورد اتصال به اندپوینت Stratum V2 ، به راهنمای V2 مراجعه کنید.