برای هر کوین، چندین آدرس اینترنتی وجود دارد که می توانید دستگاه خود را به آن متصل کنید. سرورهای Braiins Pool در سراسر جهان واقع شده اند.  برای اتصال بهتر و تأخیر کمتری، لطفاً از یکی از نشانی های اینترنتی بر اساس موقعیت مکانی خود به جای آدرس عمومی استفاده کنید.

هنگام تنظیم ماینر، کافیست آدرس را مطابق با موقعیت جغرافیایی (یا نزدیکترین مورد) خود انتخاب کنید و آن را در تنظیمات دستگاه تنظیم کنید.  لیست آدرس های اینترنتی ماینینگ: