توصیه می کنیم از الگوریتم Vardiff(به طور پیش فرض استفاده می شود) استفاده کنید. Vardiff وظایف دشوارتری را به ماینرهای قوی تر (سختی بالاتر) و کارهای آسانتر به ماینرهای ضعیف اختصاص می دهد به طوری که میانگین فرکانس ارتباطات تقریباً برای همه ماینرها یکسان است.

هیچ مشکلی برای تنظیم دستی سختی بالاتر و پایین تر وجود ندارد مگر اینکه واقعاً بدانید که چه کاری انجام می دهید.  ایجاد یک سختی بالاتر باعث افزایش پاداش شما نمی شود.  شما می توانید حداقل تنظیمات را در تنظیمات جهانی یا worker انجام دهید.