اگر در ورود به سیستم با مشکلی روبرو شدید ، لطفاً توجه داشته باشید که اعتبارنامه شما (هم رمز ورود و هم نام کاربری) به حروف کوچک و بزرگ حساس هستند.

رایج ترین اشتباه قرار دادن ایمیل به عنوان نام کاربری است، اما این کار نمی کند.  لطفاً به جای آن از نام کاربری خود که در استخر ثبت شده استفاده کنید.