شما می توانید به راحتی تاریخچه پرداخت ها، پاداش ها و حتی فعالیت های خود را در قالب های CSV و JSON استاندارد دانلود کنید - به راحتی توسط انسان و ماشین قابل خواندن است.

برای این کار ، از یکی از بخشهای ذکر شده (پرداخت ها ، پاداش ها یا فعالیت) در فضای کار خود بازدید کنید.  گزینه اکسپورت را در گوشه پایین سمت چپ پیدا خواهید کرد.

در حالی که گزینه ای برای خروجی گرفتن مستقیم فایل های PDF وجود ندارد ، می توانید از ابزارهای مختلف نرم افزار صفحه گسترده برای بارگذاری فایل های CSV و تبدیل آنها به PDF استفاده کنید.