اگر همزمان از چندین دستگاه استخراج استفاده می کنید، داشتن یک نمای کلی از هر دستگاه عملی است.  ما یک راه حل پیچیده در قالب مدیریت کاربری کاربر پسند ارائه می دهیم.  در قسمت Workerها به راحتی می توانید ماینرهای خود را کنترل و مدیریت کنید.  سیستم ما برای اداره حتی فارمهای بزرگ با هزاران Worker طراحی شده است.

ایجاد Worker

هنگامی که یک ماینر را با نام Worker تنظیم شده آن متصل کنید، نام به طور خودکار در نمای کلی دستگاه به عنوان Worker جدید ظاهر می شود.

اگر نام Worker را در تنظیمات دستگاه خود تنظیم نکنید، نام جدیدی به طور خودکار با نام Worker [auto] ایجاد می شود و نرخ هش شما به آن اختصاص می یابد.

تنظیمات Worker

تنظیمات زیر برای هر Worker در دسترس است:

فعال کردن مانیتورینگ - سیستم مانیتورینگ، هر مسئلهٔ نرخ هش مربوط به Worker انتخاب شده را شناسایی و گزارش می کند.  مانیتورینگ به شما کمک می کند تا بر نحوه کار ماینرهای خود نظارت داشته باشید و تلفات ناشی از مشکلات اتصال یا خرابی سخت افزار/نرم افزار استخراج را به حداقل برسانید.  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ویژگی نظارت، بخش راهنمای مانیتورینگ را مطالعه کنید.

تشخیص خودکار محدودیت هشدار - به طور خودکار نرخ هش Worker خود را بر اساس فعالیت گذشته آن تخمین می زند.  اگر تیک این مورد را بردارید، می توانید Alert Limit خود را تنظیم کنید.  وقتی نرخ هش به زیر این مقدار برسد، سیستم مشکلات را گزارش می کند.

از حداقل سختی پیش فرض استفاده کنید - استخر از الگوریتم VarDiff استفاده می کند که به طور خودکار سختی مطلوب دستگاه شما را محاسبه می کند.  اگر تیک این مورد را بردارید، تنظیم حداقل سختی ارائه شده به صورت دستی امکان پذیر است، اما ما این گزینه را توصیه نمی کنیم مگر اینکه از سابقه فنی آگاهی داشته باشید.

برچسب ها - ایجاد برچسب و اختصاص آنها به Workerها با توجه به نیازهای خود امکان پذیر است.  با کلیک روی Manage Labels و + می توانید برچسب های خود را ایجاد و حذف کنید.  می تواند میانبر، نام، رنگ و توضیحات بیشتر در هر جزئیات برچسب وجود داشته باشد.  با کلیک بر روی Edit Worker > Labels > selected label > Apply برچسب ها را تعیین کنید.

گزینه های دیگر

 Workerهای خود را فیلتر کنید - برای داشتن یک دید بهتر از Workerها، می توانید آنها را بر اساس وضعیت، نام، نرخ هش، حداقل سختی، حد هشدار یا وضعیت واقعی آنها فیلتر کنید.

جزئیات Worker - اگر جزئیات Worker را با کلیک روی نام آن باز کنید، پارامترهای یک استخراج کننده و تنظیمات نشان داده می شوند.  همچنین نمودار اخیر Hash Rate در قسمت پایین نمایش داده شده است که می تواند برای عیب یابی بسیار مفید باشد.