اپلیکیشن موبایل نمای کاملی از عملیات ماینینگ شما را ارائه می دهد و به شما امکان می دهد اعلان هایی را برای رویدادهای مهم مورد علاقه خود مانند موارد زیر دریافت کنید:

  •  مسائل مربوط به workerها (برای جزئیات بیشتر به مقاله مانیتورینگ دستگاه مراجعه کنید)
  •  بلوک جدید پیدا شد
  •  پرداخت ارسال شد

اپلیکیشن رسمی Braiins Pool را به صورت رایگان دانلود کنید - برای Android و Apple iOS برای iPhone موجود است.

 لطفا توجه داشته باشید که اپلیکیشن موبایل ما یک برنامه استخراج نیست - این یک ابزار مانیتورینگ حساب است.

شما قادر به استخراج کوین با آن نخواهید بود.

Android  iOS