پروتکل Stratum V2 یک پروتکل استاندارد برای استخرهای ماینینگ است.  اندازه و فرکانس انتقال داده را کاهش می دهد و با رمزگذاری کانال های ارتباطی بین استخرها و پروکسی ها/ماینرها از دزدیده شدن هش‌ریت جلوگیری می کند.  سرانجام، شامل یک پروتکل فرعی جدید مذاکره شغلی است که به ماینرها اجازه می دهد تا محتوای بلوک هایی را که استخراج می کنند در حالی که هنوز در استخرها استخراج می کنند، انتخاب کنند.  برای اطلاعات بیشتر به stratumprotocol.org مراجعه کنید.