فریم‌ور +Braiins OS یک میان‌افزار اتوتونینگ است که ماینرها را قادر می سازد آنچه را که با ASIC خود انجام می دهند سفارشی کنند و در هر تنظیم مصرف برق به یک خروجی W/TH کارآمدتر دست پیدا کنند.  این کار را با یافتن فرکانس های بهینه برای هر تراشه، دادن کار بیشتر به تراشه های با کیفیت بالا و کار کمتر به تراشه های با کیفیت پایین تر انجام می دهد.