حتی اگر یک ماینر مشغول کار باشد، اگر حداقل سختی worker را به میزان قابل توجهی بالاتر از حد توصیه شده تنظیم کنید، می توانید هشدارها را دریافت کنید زیرا فرکانس ارتباط آن با استخر بهینه نخواهد بود.  این امر منجر به واریانس بالای نرخ هش آن خواهد شد (طیف وسیعی از مقادیر در دوره های زمانی مختلف).

واریانس نرخ هش بالاتر، مانیتورینگ صحیح را دشوارتر می کند و می تواند منجر به هشدارهای مانیتورینگ غلط شود (حتی در صورت کار صحیح worker ممکن است اعلان دریافت کنید).

ما توصیه می کنیم یا به الگوریتم vardiff اجازه دهید تا سختی worker شما را به طور خودکار انتخاب کند یا حداقل سختی ارائه شده توسط فروشنده دستگاه را تنظیم کنید.