ماینر دستگاه استخراج فیزیکی شماست.  معمولاً این یک استخراج گر تخصصی ASIC (دستگاهی است که فقط یک هدف برای استخراج رمزارز دارد) یا یک کامپیوتر با GPU قدرتمند کافی برای استخراج است. بسته به الگوریتم استخراج آن، انواع مختلفی از سخت افزار استخراج برای هر رمزارز وجود دارد.

ورکر نامی برای دستگاه استخراج شما است که از آن به عنوان ورود به سیستم نرم افزار استخراج خود استفاده می کنید.  ما توصیه می کنیم برای هر دستگاه ماینینگ یک نام ورکر worker مشخص کنید. به این ترتیب می توانید فقط با مشاهده بخش مانیتورینگ در صفحه پروفایل خود، یک ماینر معیوب را ردیابی کنید.

شما همچنین می توانید تمام استخراج کنندگان خود را با یک نام worker اداره کنید و همه چیز خوب خواهد بود. نکته منفی این روش این است که اگر یکی از استخراج کنندگان شما به درستی کار نکند، شما شاهد کاهش نرخ هش خود خواهید بود اما نمی توانید تعیین کنید کدام دستگاه به طور مناسب کار نمی کند.