با توجه به شرایط و ضوابط استخر، ما اقدامات احتیاطی ایمنی لازم را انجام داده و حق حذف دائمی هر حساب را که حداقل به مدت 12 ماه غیرفعال در سرورهای ما باشد، برای خود محفوظ می دانیم.  حسابی غیرفعال در نظر گرفته می شود که هیچ فعالیت استخراج یا ورود به پروفایل وب در زمان مشخص شده قبلی وجود نداشته باشد.  وجوه حاصل از حسابهای حذف شده برای نگهداری فنی استخر استفاده می شود.

برای جلوگیری از هرگونه حذف ناخواسته، کاربر ۱۴ روز قبل از حذف واقعی یک ایمیل اعلان دریافت خواهد کرد.

دلیل اصلی تنظیم چنین قوانینی این است که استخر استخراج، به عنوان یک سیستم آنلاین، از نظر ماهیت نمی تواند ۱۰۰٪ ایمن باشد.  بنابراین سرویس استخر برای کسانی که با ما استخراج می کنند یا تصمیم به توقف استخراج ندارند، ذخیره طولانی مدت نخواهد بود.  برای ذخیره ایمن کوین ها در طولانی مدت، ما کاربران خود را به استفاده از کیف پول های ایمن در رایانه های شخصی/تلفن های هوشمند خود و یا استفاده از TREZOR برای امنیت بالا تشویق می کنیم.

ما می خواهیم صریحاً اعلام کنیم که از نظر حقوقی، این سرویس صاحب کوین های استخراج شده است تا زمانی که کاربر آدرس پرداخت را تعیین کند و موجودی در پروفایل کاربر از آستانه تنظیم شده مورد نیاز برای پرداخت بیشتر شود.

لطفاً مطمئن شوید که آدرس پرداخت خود را به درستی تنظیم کرده اید و آستانه پرداخت خود را با توجه به نیاز خود مدیریت کنید