ناشناس بودن یکی از ارزشهای اصلی است که ما عمیقاً در فلسفه شرکت خود پذیرفته ایم. بنابراین، ما هیچگونه اطلاعات شخصی جمع آوری نمی کنیم و روند ثبت نام ما واقعاً ساده است.

فقط اطلاعات اولیه لازم مانند نام کاربری، آدرس ایمیل و رمز ورود را در صفحه ثبت نام حساب پر کنید.  سپس بر روی لینک تأیید کلیک کنید که به آدرس ایمیل شما ارسال می شود.

حساب شما اکنون آماده است، ماینینگ خوبی داشته باشید!