اگر به اینباکس اصلی دسترسی دارید، کافی است آن را به تنهایی در برگه Accounts در Settings تغییر دهید.  برای تغییر آدرس ایمیل خود، آدرس جدیدی را که می خواهید استفاده کنید وارد کنید و روی لینک تأیید دریافت شده در حساب ایمیل قدیمی خود کلیک کنید.

اگر به حساب ایمیل سابق خود دسترسی ندارید، می توانید تغییر را با امضای کیف پول تأیید کنید.