هنگامی که تصمیم گرفتید عملیات استخراج خود را تعطیل کنید دو گزینه وجود دارد:


 1. می توانید حساب خود را بدون ورود به سیستم یا استخراج با آن همانگونه که هست ترک کنید و پس از یک سال عدم فعالیت به طور خودکار حذف می شود.

 2. می توانید به صورت دستی در فهرست Settings> Accounts درخواست حذف حساب کنید و آن را از طریق لینک تأیید ارسال شده به ایمیل خود تأیید کنید.

 در هر صورت، لطفاً قبل از حذف یا کنار گذاشتن حساب، بررسی کنید که همه پاداشها قبلاً به آدرس پرداخت شما پرداخت شده باشند.