استخراج در حساب قدیمی خود را متوقف کرده و استخراج را با یک حساب جدید شروع کنید.

نکته مهم این است که رمزهای ورود به سیستم Braiins Pool و حساب های ایمیل خود را تغییر دهید.  همچنین، باید رمز ورود خود را برای سایر سرویس هایی که از رمز عبور مشابه در حساب هک شده استفاده می کنید، تغییر دهید.

برای جلوگیری از این اتفاق در آینده، اکیداً توصیه می کنیم احراز هویت دو مرحله ای را تنظیم کنید.  و به یاد داشته باشید: شما هرگز نباید از رمز عبور یکسان برای چندین سرویس (به دلایل امنیتی) استفاده کنید. همچنین باید از استفاده از رمزهای عبور کوتاه و قابل پیش بینی خودداری کنید.