به طور پیش فرض، ماینرهایی که هنگام استخراج با +Braiins OS  به Braiins Pool متصل می شوند، هیچ گونه هزینه(کارمزد) استخری پرداخت نمی کنند.

اگر هنگام استفاده از+Braiins OS استخر Braiins Pool را استخراج  انتخاب کنید، تخفیف کامل در مورد هزینه(کارمزد) استخر دریافت خواهید کرد. شما همچنان قادر خواهید بود تا مقدار کارمزد استاندارد استخر را که جمع می‌شود مشاهده کنید، اما همه تخفیف‌ها به طور خودکار به ازای هر بلوک پرداخت می‌شوند. به عبارت دیگر، مبلغ تخفیف کارمزد استخر همزمان با بقیه پاداش استخراج پس از استخراج یک بلوک، در حساب شما واریز و در دسترس شما خواهد بود.