نرم افزار CGminer در ابتدا یک نرم افزار کاملاً متن باز تحت لایسنس عمومی (GPL) بود که هر کسی را که کد را اصلاح می کند ملزم می‌کند منابع خود را به صورت عمومی منتشر کند.  با این حال، تولیدکنندگانِ سخت افزار GPL را نادیده گرفته اند و معمولاً شاخه های CGminer خود را به موقع منتشر نمی کنند.  بسیاری از فریم‌ورهای دیگر نیز به CGminer اعتماد می کنند اما منابع خود را منتشر نمی کنند.

ما CGminer را در نرم افزار استخراج خود، BOSminer، که از ابتدا به زبان Rust نوشتیم، همگام سازی کرده ایماین بدان معناست که Braiins OS هیچ GPL را نقض نمی کند زیرا مبتنی بر BOSminer است نه CGminer.