برای بررسی صحت تنظیمات دستگاه ماینر خود، باید به دنبال سرنخ های زیر باشید:


  1. دستگاه استخراج در حال ارسال سهام است (این باید از بخش Last Share در داشبورد یا Worker Detail قابل مشاهده باشد). برای اکثر ماینر‌ها، نرخ ارسال باید در حدود 1 سهم در هر 2-3 ثانیه باشد.
  2. همانطور که در زیر نشان داده شده است، اندازه گیری‌های هش‌ریت در داشبورد Braiins Pool شما غیر از 0 است.

اگر مقداری برای Recent Hashrate در داشبورد شما قابل مشاهده نیست،به این معنی است که استخر سهم شما را دریافت نمی کند. این می‌تواند به این دلیل باشد که ماینر به درستی هش نمی‌کند‌، یا تنظیمات ماینر اشتباه انجام شده است. اگر ماینر شما هش‌ریت تولید می کند اما در حساب استخر شما نمایش داده نمی شود ، بررسی کنید که آدرس(های) استخر را در تنظیمات ماینرهای خود به درستی وارد کرده‌اید: