هر حساب مالی (Financial Account) برای خود قانون پرداخت (Payout Rule) دارد تا بتوانید مکان و زمان توزیع پاداش خود را کنترل کنید. برای یافتن این موضوع، به تب Funds بروید و سپس حساب مالی (Financial Account) مورد نظر برای پیکربندی را انتخاب کنید. بعد از اینکه حساب مالی مورد نظر را انتخاب کردید ، صفحه شما باید مانند تصویر زیر باشد.

 

اکنون در بخش تنظیمات پرداخت (Payout settings)، روی لینک "Edit rule" در سمت راست صفحه در ستون عملکردهای جدول کلیک کنید. با این کار پنجره بازشوئی که در زیر نشان داده شده است ظاهر می شود.

 

در اینجا می توانید کیف پول را برای دریافت پرداخت انتخاب کنید (یا کیف پول جدیدی اضافه کنید)، و می توانید Payout Trigger خود را براساس زمان (به عنوان مثال روزانه ، هفتگی یا ماهانه) یا مقدار (به عنوان مثال 0.1 BTC) تنظیم کنید.