برای جلوگیری از خروج پول از حساب خود، می توانید همه پرداخت‌ها را موقتاً متوقف کنید. ابتدا به منوی Funds در منوی اصلی ‌Braiins Pool بروید. در سمت راست صفحه خود در بالا دکمه ای را برای مکث تمام پرداخت‌ها (Pause All Payouts) مشاهده خواهید کرد.


وقتی روی دکمه کلیک می‌کنید، پنجره ای ظاهر می‌شود و از شما خواسته می‌شود که تأیید کنید که می‌خواهید قوانین پرداخت خود را نادیده بگیرید و همه پرداخت‌ها را به مدت نامحدود متوقف کنید. برای ادامه‌، فقط روی دکمه مکث (Pause) کلیک کنید.