نرم افزار Braiins Farm Proxy مخزن Github عمومی خود را دارد و اساساً پشته ای از ۴ کانتینر Docker است. شما به راحتی می توانید آن را با ترمینال لینوکس سخت افزاری که میزبان پراکسی است نصب کنید. همچنین یک فایل اجرایی مستقل از Braiins Farm Proxy را می‌توانید از Github عمومی اینجا دانلود کنید. مراحل نصب در مستندات راهنما در دسترس عموم توضیح داده شده است.