ماینرهای آزمایش شده Antminers S9، X17، X19، Whatsminers M2x/M3x و ماینرهای Avalon با فریم‌ورهای کارخانه و Braiins OS+ بودند.