نرم افزار Braiins Farm Proxy با استخرهای عمومی ماینینگ تست شده است:

  • ‌Braiins Pool
  • AntPool
  • Poolin
  • Binance
  • ViaBTC
  • BTC.com
  • Luxor
  • SBI Crypto Pool
  • F2Pool