یک تعادل بین تجمیع هش‌ریت و نظارت بر ماینرها به صورت انفرادی در داشبورد استخر وجود دارد. این فقط برای مواردی مرتبط است که از ویژگی identity_pass_through = true در فایل پیکربندی TOML (در تعریف [target]) استفاده شده باشد. سطح بالاتر تجمیع به این معنی است که ماینرها به دلیل دشواری بالا در upstream ارسال‌ها را کندتر ارسال می‌کنند (پراکسی با ضریب تجمع بالا تسکی با سختی بالا از استخر هدف دریافت می‌کند). در چنین مواردی، ماینرها و ورکرهای آنها می توانند در داشبورد استخر به عنوان غیرفعال ظاهر شوند. این یک محدودیت برای Braiins Farm Proxy نیست، بلکه ویژگی منطقی آن است.