همه پاداش‌ها باید تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ از حساب استخر شما برداشته شوند. توصیه می کنیم این کار را به آخرین لحظه نگذارید و پس از پایان استخراج با ما، برداشت را در اسرع وقت انجام دهید. دسترسی به پاداش‌ها و داده‌های استخراج ZEC دیگر پس از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ امکان‌پذیر نخواهد بود. اگر برای دریافت پرداخت‌های خود به کمک نیاز دارید، درنگ نکنید و با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید.