شما می‌توانید سابقه پاداش و پرداخت را تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ صادر کنید و پس از آن تاریخ، دسترسی به پاداش‌ها و داده‌های استخراج ZEC دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود. برای انجام این کار در داشبورد استخر خود به تب History بروید، سابقه پاداش یا پرداخت را در سمت چپ انتخاب کنید و دکمه خروجی Export را در سمت راست صفحه فشار دهید.

تمام عملکردها و داده های حساب مربوط به استخراج ZEC پس از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ از سرویس ما حذف خواهد شد و دیگر به آنها دسترسی نخواهید داشت.