مستندات فنی

API و اثبات نرخ‌هش

راهنمای تنظیم API
آیا می خواهید آمار/داده های استخراج را بکشید و آنها را خودتان تجزیه و تحلیل کنید؟  API استخر برای شما است! API استخر داده ها را در فایل های JSON در سه اندپوینت: آمار، پروفایل و ورکرها فراهم می کند. شما باید مخفف کوین انتخاب ش...
الخميس, 29 سبتمبر, 2022 at 11:31 م
Hashrate Proof
Don't trust, verify! What is Hashrate Proof? Hashrate Proof is a method developed by Braiins pool with the aim to prove that the total hashrate of the pool declared by the pool operator is accurate. How to use it? To ...
الأربعاء, 14 سبتمبر, 2022 at 1:30 م